Gene name
:SPG20
Region:chr13  36875775 - 36944317
Full name:spastic paraplegia 20 (Troyer syndrome)
Synonyms:KIAA0610;SPARTIN;TAHCCP1
Related disease:Hereditary spastic paraplegia;Spinocerebellar ataxia

Chromosome

Region

-

Loading Table Data
Loading Table Data
Loading Table Data
Loading Table Data