Gene name
:KIAA0196
Region:chr8  126036502 - 126104061
Full name:KIAA0196
Synonyms:MGC111053;SPG8
Related disease:Hereditary spastic paraplegia;Spinocerebellar ataxia

Chromosome

Region

-

Loading Table Data
Loading Table Data
Loading Table Data
Loading Table Data