Gene name
:PRKCZ
Region:chr1  1981909 - 2116834
Full name:protein kinase C, zeta
Synonyms:PKC-ZETA;PKC2
Related disease:Type 2 diabetes

Chromosome

Region

-

Loading Table Data
Loading Table Data
Loading Table Data
Loading Table Data