Gene name
:PRKCQ
Region:chr10  6469105 - 6557111
Full name:protein kinase C, theta
Synonyms:MGC126514;MGC141919;PRKCT;nPKC-theta
Related disease: 

Chromosome

Region

-

Loading Table Data
Loading Table Data
Loading Table Data
Loading Table Data