Gene name
:OAS1
Region:chr12  113344739 - 113357712
Full name:2'-5'-oligoadenylate synthetase 1, 40/46kDa
Synonyms:IFI-4;OIAS;OIASI
Related disease:Type 1 diabetes

Chromosome

Region

-

Loading Table Data
Loading Table Data
Loading Table Data
Loading Table Data